ESG Việt

Nền tảng quản lý sản xuất bền vững

Với sự hỗ trợ của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), nền tảng này không chỉ cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến mà còn thúc đẩy các thực hành bền vững, tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý tài nguyên hiệu quả.


Get involved

ESGAgri là một phần mềm quản lý sản xuất nông nghiệp được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành nông nghiệp. Với các tính năng tiên tiến và thiết kế thân thiện, ESGAgri giúp nông dân, cán bộ nông vụ và các bên liên quan theo dõi, quản lý và tối ưu hóa quy trình sản xuất lúa từ khâu gieo trồng đến thu hoạch. 

ESG LLM là một nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, có khả năng phân tích và cung cấp thông tin chi tiết về mọi lĩnh vực. 

Tích hợp công nghệ IoT, dữ liệu vệ tinh và trí tuệ nhân tạo để cung cấp các công cụ phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định. Điều này giúp tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng môi trường thông qua các biện pháp canh tác bền vững.

ESG PLANNING

Công cụ lập kế hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp!


Xem giải pháp đóng gói Lên lịch hẹn demo

Bài viết mới

Đoạn mã động của bạn sẽ được hiển thị ở đây... Thông báo này được hiển thị vì bạn không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.

Bạn đã sẵn sàng chuyển đổi số!

Nếu bạn còn gặp bất kỳ trở ngại nào? Chưa hình dung được bài toán chuyển đổi số ra sao? Đừng ngại gọi tôi.