PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀ GÌ?

Doanh nghiệp phát triển bền vững là sự đảm bảo hoạt động ổn định, kiểm soát mọi vấn đề của doanh nghiệp một cách thông minh. Định hướng phát triển luôn được tính toán trước và có các công cụ tự động để phân tích số liệu, chỉ số mang lại hiệu quả cho chiến lược.

Marketing

CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN

Một nền tảng, Một qui trình, Hiệu quả, không tốn kém!


Xem giải pháp đóng gói Lên lịch hẹn demo

Thúc đẩy bán hàng​​ với báo giá tức thì

Nhanh chóng tạo các báo giá rõ ràng, chuyên nghiệp và có tính tương tác với trình tạo báo giá mạnh mẽ


Our office in Dhaka

Tăng tốc chốt đơn với cổng thông tin khách hàng​

Hãy để khách hàng tự xem thông tin! Khách hàng có thể truy cập báo giá, đơn mua hàng, phiếu giao hàng,...

Tiết kiệm thời gian với thanh toán online và chốt giao dịch nhanh hơn bằng chữ ký điện tử trên báo giá, hợp đồng và bất kỳ tệp PDF nào khác.

Tạo chiến lược định giá tùy chỉnh

Tối ưu hóa kho hàng của bạn

Quản lý hàng tồn kho theo thời gian thực với tất cả các tính năng: số sê-ri, lô, đóng gói, chiến lược dự trữ, đếm chu kỳ, KPI,... 

Tra cứu hàng tồn kho nhanh chóng: biết ngay vị trí tất cả các sản phẩm của bạn tại nhiều kho hoặc nhiều công ty.

Tự động nhắc nhở thanh toán công nợ

Theo dõi các khoản thanh toán còn mở nhờ trạng thái rõ ràng và ngày đến hạn. Bạn cũng có thể đặt nhắc nhở cho các khoản thanh toán cần follow-up.


Bạn đã sẵn sàng chuyển đổi số!

Nếu bạn còn gặp bất kỳ trở ngại nào? Chưa hình dung được bài toán chuyển đổi số ra sao? Đừng ngại gọi tôi.