Agri Tech

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Nông nghiệp hữu cơ
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 15, 2024/

Theo dõi và dự báo thời tiết đóng vai trò quan trọng trong nông nghiệp. Dữ liệu thời tiết chính xác giúp nông dân lập kế hoạch các hoạt động canh tác, bảo vệ cây trồng khỏi điều kiện thời tiết bất lợi và đưa…

Tháng Bảy 15, 2024/

IoT đóng vai trò quan trọng trong quản lý nhà kính thông minh. Cảm biến IoT theo dõi các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, độ pH và cường độ ánh sáng. Thuật toán học máy phân tích dữ liệu này để…

Tháng Bảy 15, 2024/

Tưới tiêu chính xác theo nhu cầu cây trồng sử dụng công nghệ để cung cấp lượng nước phù hợp vào đúng thời điểm cho mỗi cây trồng, giúp tiết kiệm nước, năng lượng và phân bón, đồng thời tăng năng suất và chất lượng…

Tháng Bảy 15, 2024/

Giám sát từ xa cho nông nghiệp thông minh sử dụng công nghệ IoT để theo dõi và quản lý các hoạt động nông nghiệp từ xa, giúp tối ưu hóa năng suất và giảm thiểu chi phí. Hệ thống thu thập dữ liệu về…

Tháng Bảy 15, 2024/

Phát hiện sâu bệnh trên cây trồng bằng IoT là giải pháp hiện đại giúp người nông dân chủ động bảo vệ mùa màng, tăng năng suất và giảm thiểu thiệt hại. Hệ thống IoT sử dụng các cảm biến không dây để thu thập…

Tháng Bảy 15, 2024/

Giám sát môi trường nhà kính bằng cảm biến IoT là giải pháp hiện đại giúp người trồng tối ưu hóa điều kiện sinh trưởng của cây trồng, tăng năng suất và giảm thiểu rủi ro. Hệ thống IoT thu thập dữ liệu về các…

Tháng Bảy 15, 2024/

Theo dõi và quản lý đàn thủy sản bằng IoT là giải pháp hiện đại giúp người nuôi tối ưu hóa hoạt động nuôi trồng, tăng năng suất và giảm thiểu rủi ro. Hệ thống IoT thu thập dữ liệu về các thông số môi…

Tháng Bảy 15, 2024/

Tự động hóa tưới tiêu thông minh cho cây trồng là giải pháp tối ưu giúp tiết kiệm nước, thời gian và công sức. Hệ thống cảm biến thông minh sẽ đo độ ẩm của đất và điều chỉnh lượng nước tưới phù hợp, đảm…

Tháng Bảy 15, 2024/

Giám sát sức khỏe đàn gia súc từ xa bằng công nghệ IoT là giải pháp tối ưu giúp người chăn nuôi theo dõi sức khỏe từng cá thể trong đàn mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống cảm biến thông minh sẽ thu thập dữ…

Tháng Bảy 15, 2024/

Hệ thống IoT quản lý đàn gia súc thông minh sử dụng các cảm biến không dây để theo dõi sức khỏe, vị trí và hành vi của từng con vật trong đàn. Dữ liệu này được truyền không dây đến nền tảng đám mây,…

Tháng Bảy 15, 2024/

Giải pháp IoT giám sát môi trường trong nhà kính sử dụng các cảm biến không dây để theo dõi các thông số quan trọng như nhiệt độ, độ ẩm, độ pH và mức độ ánh sáng. Dữ liệu này được truyền không dây đến…

Tháng Bảy 15, 2024/

Ứng dụng IoT cảnh báo sớm dịch bệnh trên cây trồng sử dụng các cảm biến không dây để thu thập dữ liệu về sức khỏe cây trồng, điều kiện môi trường và lịch sử tưới tiêu. Dữ liệu này được truyền không dây đến…

Tháng Bảy 15, 2024/

Hệ thống IoT quản lý tưới tiêu thông minh cho nông nghiệp sử dụng các cảm biến không dây để thu thập dữ liệu về độ ẩm đất, nhiệt độ không khí và dự báo thời tiết. Dữ liệu này được truyền không dây đến…

Tháng Bảy 15, 2024/

Giải pháp IoT theo dõi sức khỏe cây trồng từ xa sử dụng các cảm biến không dây để thu thập dữ liệu về tình trạng cây trồng, chẳng hạn như độ ẩm đất, nhiệt độ lá và cường độ ánh sáng. Dữ liệu này…

Tháng Bảy 15, 2024/

IoT trong chế biến và bảo quản nông sản là việc sử dụng các công nghệ cảm biến, kết nối không dây và phân tích dữ liệu để cải thiện hiệu quả, chất lượng và an toàn của các quy trình chế biến và bảo…

Tháng Bảy 15, 2024/

Giải pháp IoT cho nông nghiệp thông minh đang cách mạng hóa ngành nông nghiệp bằng cách cung cấp cho người nông dân các công cụ để quản lý đất đai, cây trồng và vật nuôi hiệu quả hơn. Các cảm biến IoT không dây…

Tháng Bảy 15, 2024/

IoT (Internet of Things) đang cách mạng hóa ngành nông nghiệp bằng cách cung cấp cho người nông dân các công cụ để quản lý đất đai và sức khỏe cây trồng một cách hiệu quả hơn. Các cảm biến IoT không dây được lắp…

Tháng Bảy 15, 2024/

IoT (Internet of Things) đang cách mạng hóa ngành nông nghiệp bằng cách giúp người nông dân tối ưu hóa việc tưới tiêu và bón phân. Các cảm biến IoT không dây được lắp đặt trong đất hoặc trên cây trồng để thu thập dữ…

Tại thêm tin

End of Content.

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG