Bắt đầu hành trình ESG của doanh nghiệp

ESG là viết tắt của Environmental (môi trường), Social (xã hội) và Governance (quản trị), là bộ ba tiêu chuẩn quốc tế đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp dựa trên ba yếu tố chính là bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị doanh nghiệp.

Để bắt đầu hành trình ESG, các doanh nghiệp nên:

 • Đánh giá mức độ tác động của ESG: Xác định các vấn đề ESG có liên quan đến doanh nghiệp và mức độ tác động của chúng.
 • Xây dựng đội ngũ ESG: Tìm kiếm một người dẫn đầu ESG để giám sát và điều phối các nỗ lực ESG trong toàn công ty.
 • Phân tích các vấn đề ESG: Nghiên cứu và hiểu rõ các vấn đề ESG liên quan, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, quyền con người và quản trị doanh nghiệp.
 • Giao tiếp hiệu quả: Truyền đạt tầm quan trọng của ESG cho tất cả các phòng ban và nhân viên trong tổ chức.
 • Báo cáo bền vững: Chia sẻ thông tin về hiệu suất ESG của doanh nghiệp với các bên liên quan bên ngoài.
 • Tìm kiếm tư vấn chuyên nghiệp: Hợp tác với các cố vấn ESG để có thêm hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình thực hiện ESG.

Các tiêu chuẩn ESG cho doanh nghiệp

Mỗi lĩnh vực ESG bao gồm nhiều chủ đề cụ thể, chẳng hạn như:

Môi trường:

 • Phát thải khí nhà kính
 • Quản lý năng lượng và nước
 • Quản lý chất thải

Xã hội:

 • Quyền con người
 • Quyền lao động
 • Quyền người tiêu dùng
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Quản lý xung đột lợi ích
 • Chống tham nhũng

Quản trị:

 • Minh bạch và trách nhiệm giải trình
 • Hội đồng quản trị độc lập
 • Kiểm toán nội bộ hiệu quả

Lợi ích của việc áp dụng ESG

Việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tăng khả năng cạnh tranh: Các sản phẩm và dịch vụ bền vững được người tiêu dùng ưa chuộng hơn.
 • Nâng cao giá trị thương hiệu: Các doanh nghiệp có hoạt động ESG tốt sẽ xây dựng được hình ảnh thương hiệu uy tín.
 • Giảm rủi ro: ESG giúp doanh nghiệp quản lý các rủi ro liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị.
 • Tiết kiệm chi phí: Các biện pháp ESG có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng, nước và các nguồn tài nguyên khác.
 • Thu hút và giữ chân nhân tài: Nhân viên ngày càng quan tâm đến việc làm việc cho các doanh nghiệp có cam kết ESG.

Xu hướng và tương lai của ESG

ESG là một xu hướng toàn cầu ngày càng được quan tâm. Người tiêu dùng, nhà đầu tư và các bên liên quan khác đang ngày càng đòi hỏi các doanh nghiệp có trách nhiệm hơn với môi trường, xã hội và cộng đồng.

Các doanh nghiệp không áp dụng ESG sẽ có nguy cơ tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh và mất đi lòng tin của các bên liên quan. Ngược lại, các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội ESG sẽ được hưởng nhiều lợi ích và tăng cường khả năng phục hồi trong tương lai.

blank

admin

Danh mục

Bài viết mới

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Nông nghiệp hữu cơ
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG