Tìm hiểu về mô hình 7P trong Marketing

Mô hình 7P được coi là một mô hình tiếp thị toàn diện và linh hoạt, có thể áp dụng cho nhiều loại sản phẩm và dịch vụ khác nhau.

Mô hình 7P trong marketing là một công cụ tiếp thị hiệu quả, giúp doanh nghiệp xác định và kết hợp các yếu tố sản phẩm, giá cả, địa điểm, quảng bá, con người, quy trình và bằng chứng hữu hình để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng mục tiêu.

Mô hình 7P trong marketing có nguồn gốc từ mô hình 4P truyền thống, được phát triển bởi E. Jerome McCarthy vào năm 1960. Mô hình 4P bao gồm các yếu tố sản phẩm, giá cả, địa điểm và quảng bá. Tuy nhiên, với sự phát triển của thị trường và công nghệ, mô hình 4P đã được bổ sung thêm ba yếu tố mới là con người, quy trình và bằng chứng hữu hình, tạo thành mô hình 7P vào những năm 1980. Mô hình 7P được coi là một mô hình tiếp thị toàn diện và linh hoạt, có thể áp dụng cho nhiều loại sản phẩm và dịch vụ khác nhau.

Mỗi yếu tố trong mô hình 7P có ý nghĩa và vai trò như sau:

 • Sản phẩm (Product): Đây là yếu tố cốt lõi của mô hình 7P, liên quan đến việc tạo ra và cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Sản phẩm có thể là hàng hóa hữu hình hoặc vô hình, có thể được chia thành ba cấp độ là sản phẩm cốt lõi, sản phẩm thực và sản phẩm gia tăng. Doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trường, phân tích khách hàng, thiết kế sản phẩm, đảm bảo chất lượng và an toàn, tạo ra sự khác biệt và độc đáo cho sản phẩm.
 • Giá cả (Price): Đây là yếu tố liên quan đến việc xác định mức giá bán cho sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Giá cả có ảnh hưởng đến lợi nhuận, doanh số, chi phí và cạnh tranh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xem xét các yếu tố như chi phí sản xuất, lợi nhuận mong muốn, khả năng chi trả của khách hàng, giá cả của đối thủ cạnh tranh, giá trị của sản phẩm và chiến lược giá cả (như giá cao, giá thấp, giá trung bình, giá theo giá trị hoặc theo chi phí).
 • Địa điểm (Place): Đây là yếu tố liên quan đến việc lựa chọn và quản lý các kênh phân phối và địa điểm bán hàng cho sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Địa điểm có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và thuận tiện của khách hàng khi mua sản phẩm. Doanh nghiệp cần xem xét các yếu tố như loại kênh phân phối (trực tiếp hoặc gián tiếp), số lượng kênh phân phối (độc quyền hoặc phổ biến), vị trí kênh phân phối (trung tâm hoặc ngoại ô), loại địa điểm bán hàng (cửa hàng riêng, siêu thị, trang web, nền tảng thương mại điện tử).
 • Quảng bá (Promotion): Đây là yếu tố liên quan đến việc thiết kế và triển khai các chương trình khuyến mãi để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp đến khách hàng mục tiêu. Quảng bá có ảnh hưởng đến nhận thức, thái độ và hành động của khách hàng đối với sản phẩm. Doanh nghiệp cần xem xét các yếu tố như loại kênh truyền thông (truyền hình, báo chí, internet, xã hội), loại chương trình khuyến mãi (quảng cáo, bán hàng, công khai, truyền miệng), nội dung và hình thức của thông điệp (đơn giản hoặc phức tạp, lời nói hoặc hình ảnh, trực tiếp hoặc gián tiếp).
 • Con người (People): Đây là yếu tố liên quan đến việc quản lý và phát triển con người trong doanh nghiệp, bao gồm cả nhân viên và khách hàng. Con người có ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của dịch vụ, sự hài lòng và trung thành của khách hàng. Doanh nghiệp cần xem xét các yếu tố như tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, thưởng phạt, giao tiếp, hỗ trợ, tham gia của nhân viên và khách hàng.
 • Quy trình (Process): Đây là yếu tố liên quan đến việc thiết lập và thực hiện các quy trình cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng. Quy trình có ảnh hưởng đến thời gian, chi phí và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Doanh nghiệp cần xem xét các yếu tố như số lượng bước, thứ tự bước, phân công vai trò, kiểm soát chất lượng, giải quyết sự cố của các quy trình.
 • Bằng chứng hữu hình (Physical Evidence): Đây là yếu tố liên quan đến việc cung cấp các bằng chứng hữu hình cho khách hàng để chứng minh giá trị và uy tín của sản phẩm hoặc dịch vụ. Bằng chứng hữu hình có ảnh hưởng đến sự tin tưởng và nhận diện của khách hàng đối với sản phẩm. Doanh nghiệp cần xem xét các yếu tố như thiết kế logo, bao bì, nhãn hiệu, biển hiệu, cơ sở vật chất, thiết bị, văn bản, chứng chỉ của sản phẩm.

Vai trò của mô hình 7P trong marketing là rất quan trọng và có nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Một số lợi ích chính là:

 • Giúp doanh nghiệp hiểu rõ thị trường và khách hàng mục tiêu của mình.
 • Giúp doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
 • Giúp doanh nghiệp xác định được chiến lược giá cả hợp lý và cạnh tranh.
 • Giúp doanh nghiệp lựa chọn và quản lý các kênh phân phối và địa điểm bán hàng thuận tiện cho khách hàng.
 • Giúp doanh nghiệp thiết kế và triển khai các chương trình khuyến mãi để quảng bá sản phẩm cho khách hàng mục tiêu.
 • Giúp doanh nghiệp quản lý và phát triển con người trong doanh nghiệp, bao gồm cả nhân viên và khách hàng.
 • Giúp doanh nghiệp thiết lập và thực hiện các quy trình cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng.
 • Giúp doanh nghiệp cung cấp các bằng chứng hữu hình cho khách hàng để chứng minh giá trị và uy tín của sản phẩm hoặc dịch vụ.


Mai Văn Hải 16 tháng 12, 2023
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
ESG là gì và ứng dụng thế nào để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững?