Hội thảo CHUYỂN ĐỔI XANH NGÀNH CÔNG NGHIỆP “EU CBAM và lộ trình trung hòa carbon Việt Nam”

Môi trường và biến đổi khí hậu đang là vấn đề cấp thiết mang tính báo động chung toàn cầu, đòi hỏi về việc phải thay đổi và giảm thiểu phát thải khí nhà kính đang là yêu cầu bắt buộc ở mọi linh vực.

Môi trường và biến đổi khí hậu đang là vấn đề cấp thiết mang tính báo động chung toàn cầu, đòi hỏi về việc phải thay đổi và giảm thiểu phát thải khí nhà kính đang là yêu cầu bắt buộc ở mọi linh vực. Các quốc gia lớn đã và đang thực thi nhiều chính sách mạnh mẽ và quyết liệt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, có tác động trực tiếp đến các thị trường sản xuất liên quan, trong đó có Việt Nam: EU với thị trường hạn ngạch khí thải (EU ETS) và cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới (CBAM), tiếp sau sẽ là những chính sách tương tự từ thị trường Mỹ, Nhật, Hàn, Úc, Canada, Trung Quốc … những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. Khi những chính sách và quy định còn mới và nhiều hướng dẫn chưa cụ thể, các doanh nghiệp cần hiểu rõ hơn về tính cấp thiết và tầm quan trọng của mục tiêu giảm phát thải để sẵn sàng và tạo lợi thế cạnh tranh cho những chuyển biến của thị trường trong tương lai, đặt ra nhiều thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Công nghiệp nói riêng: Lộ trình Net-Zero 2050, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, Quyết định 01/2022/QĐ-TTg, hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính, kế hoạch xây dựng thị trường tín chỉ carbon, …

Vì những lý do trên, Liên Minh hỗ trợ Công nghiệp Việt Nam Visa quyết định tổ chức chuỗi hội thảo với chủ đề "CHUYỂN ĐỔI XANH NGÀNH CÔNG NGHIỆP - HƯỚNG TỚI NET-ZERO VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” với chương trình mở đầu: 

CHUYỂN ĐỔI XANH NGÀNH CÔNG NGHIỆP “EU CBAM và lộ trình trung hòa carbon Việt Nam” - 25.07.2023

Hội thảo mong muốn lan tỏa giá trị đến tòa thể cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan nhất về mục tiêu Net-Zero, về tính cấp thiết phải hành động nhanh chóng để thích ứng với những chuyển biến trong tương lai. Đem đến cho doanh nghiệp những phân tích chi tiết và dự báo chuyên sâu từ những chuyên gia đầu ngành, tập trung phân tích CBAM, những cơ hội, thách thức và khuyến nghị cho các doanh nghiệp sản xuất để chuẩn bị và tận dụng cơ hội của CBAM, đồng thời có chiến lược ứng phó với những quy định mới từ các thị trường khác trong tương lai. Giúp doanh nghiệp nắm bắt những văn bản, chính sách pháp lý liên quan của Việt Nam trong lộ trình hướng đến Net-Zero, tránh rủi ro về thuế phí và giúp chuẩn bị kế hoạch chuyển đổi phù hợp với quy định.

Thông tin hội thảo “Chuyển đổi xanh ngành công nghiệp - EU CBAM và lộ trình trung hòa carbon của Việt Nam”: Thời gian từ 13h30 - 16h30 ngày 25/07/2023.

Hình thức: Webinar trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia:

1. Tiến sĩ Hà Huy Tuấn -Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Chu Văn An; Nguyên Phó 

Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; Chuyên gia phát triển kinh tế tuần hoàn và bền vững.

Chuyên đề chia sẻ: CBAM – Thách thức và cơ hội đối với ngành công nghiệp.

2. Ông Huỳnh Thanh Trung - Giám đốc và đồng sáng lập Công ty cổ phần LEANWARES; Thành viên Liên minh hỗ trợ Công nghiệp Việt Nam VISA; Chuyên gia kiểm kê khí nhà kính.

Chuyên đề chia sẻ: Lộ trình giảm phát thải - Quy định pháp luật Việt Nam.

3. Ông Trương Vĩnh Khang - Trưởng phòng Phát triển bền vững, Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI); Chuyên gia về tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Chuyên đề chia sẻ: Chia sẻ thực tế về lộ trình giảm phát thải và khuyến nghị cho doanh nghiệp.

Đăng ký tham gia hội thảo miễn phí Link đăng ký

Mai Văn Hải 16 tháng 12, 2023
Chia sẻ bài này
Lưu trữ