Ưu điểm và nhược điểm của ChatGPT khi ứng dụng vào doanh nghiệp

Định dạng đối thoại giúp ChatGPT có thể trả lời các câu hỏi tiếp theo, thừa nhận sai lầm, thách thức các tiền đề sai lầm và từ chối các yêu cầu không phù hợp

ChatGPT là một chatbot với trí tuệ nhân tạo, được phát triển bởi OpenAI và ra mắt vào ngày 30 tháng 11 năm 2022. ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ được huấn luyện để tương tác theo cách đối thoại. Định dạng đối thoại giúp ChatGPT có thể trả lời các câu hỏi tiếp theo, thừa nhận sai lầm, thách thức các tiền đề sai lầm và từ chối các yêu cầu không phù hợp. ChatGPT là một mô hình anh em với InstructGPT, một mô hình khác được huấn luyện để theo dõi một hướng dẫn trong một lời nhắc và cung cấp một câu trả lời chi tiết.

ChatGPT có nhiều ưu điểm khi ứng dụng vào doanh nghiệp, bao gồm:

  • Giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng, bằng cách cung cấp các câu trả lời nhanh chóng, chính xác và thân thiện cho các câu hỏi thường gặp, yêu cầu hỗ trợ hoặc phản hồi.
  • Giúp tiết kiệm chi phí và thời gian, bằng cách giảm bớt gánh nặng cho nhân viên chăm sóc khách hàng, tăng hiệu quả và năng suất lao động.
  • Giúp tăng doanh thu và khả năng cạnh tranh, bằng cách thu hút và giữ chân khách hàng, đưa ra các gợi ý sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với nhu cầu và sở thích của khách hàng.

ChatGPT cũng có một số nhược điểm khi ứng dụng vào doanh nghiệp, bao gồm:

  • Đôi khi viết ra những câu trả lời có vẻ hợp lý nhưng sai lầm hoặc vô nghĩa. Khắc phục vấn đề này là thách thức, vì trong quá trình huấn luyện, không có nguồn thông tin chính xác để đánh giá chất lượng của câu trả lời.
  • Nhạy cảm với những thay đổi nhỏ trong cách diễn đạt hoặc thử lại cùng một lời nhắc nhiều lần. Ví dụ: với một cách đặt câu hỏi, mô hình có thể khẳng định không biết câu trả lời, nhưng với một cách diễn đạt khác, có thể trả lời chính xác.
  • Thường quá dài dòng và lạm dụng một số cụm từ, chẳng hạn như nhắc lại rằng nó là một mô hình ngôn ngữ được huấn luyện bởi OpenAI. Những vấn đề này xuất phát từ sự thiên vị trong dữ liệu huấn luyện (người huấn luyện thích những câu trả lời dài hơn, trông có vẻ toàn diện hơn) và những vấn đề quá tối ưu hóa đã biết.
Mai Văn Hải 16 tháng 12, 2023
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Tìm hiểu mô hình vận hành của Chatbot và cách ứng dụng vào quản trị doanh nghiệp
Chatbot dựa trên quy tắc là loại chatbot có quy tắc đi theo các đường dẫn được xác định sẵn trong các cuộc hội thoại