Chuyển đổi đất

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 13, 2024/

Tối ưu tài nguyên chăn nuôi là một vấn đề quan trọng trong ngành chăn nuôi, đặc biệt là trong bối cảnh môi trường và kinh tế đang đối mặt với nhiều thách thức. Để tối ưu tài nguyên chăn nuôi, các nông dân và…

Tháng Bảy 13, 2024/

Bảo vệ đa dạng sinh học là một vấn đề quan trọng trong chăn nuôi. Đa dạng sinh học là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, hiện nay ngành chăn nuôi đang đối…

Tháng Bảy 13, 2024/

Chăn nuôi an toàn là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong hệ sinh thái lương thực, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực và môi trường. Để đảm bảo an ninh lương thực, chăn nuôi an toàn là…

Tháng Bảy 13, 2024/

Phát triển chăn nuôi là một trong những ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước trên thế giới. Để phát triển ngành chăn nuôi, có nhiều yếu tố quyết định như điều kiện môi trường, giá cả thị trường, công nghệ chăn nuôi, tài…

Tháng Bảy 13, 2024/

Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi đã phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. Để đáp ứng các yêu cầu này, các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi cần phải tăng…

Load More

End of Content.

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG