Chuyển đổi xanh

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 12, 2024/

Phát triển chăn nuôi công nghiệp xanh và an toàn là một trong những vấn đề bức xúc nhất trong ngành chăn nuôi hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu về an toàn và phát triển bền vững, các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi…

Tháng Bảy 12, 2024/

Tăng cường quản lý tài nguyên trong chăn nuôi công nghiệp là một nhu cầu bức thiết để đảm bảo phát triển bền vững trong ngành chăn nuôi. Với sự gia tăng nhanh chóng của dân số, nhu cầu về thực phẩm và sản phẩm…

Tháng Bảy 12, 2024/

Chăn nuôi công nghiệp xanh là một trong những cách hiệu quả để giảm thiểu khí thải và bảo vệ môi trường. Với công nghệ chăn nuôi công nghiệp xanh, người trồng trọt và doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi công nghiệp có thể giảm…

Tháng Bảy 12, 2024/

Phát triển chăn nuôi công nghiệp xanh và bền vững là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp chăn nuôi phải chuyển đổi sang một cách sản xuất mới, thân thiện với môi trường và xã hội. Theo…

Tháng Bảy 12, 2024/

Chuyển đổi xanh trong chăn nuôi là một xu hướng phát triển mới trong ngành chăn nuôi, nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Chuyển đổi xanh trong chăn nuôi có nhiều lợi ích,…

Tháng Bảy 12, 2024/

Tăng cường chuyển đổi xanh trong chăn nuôi công nghiệp là một trong những biện pháp quan trọng nhất trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường. Chăn nuôi công nghiệp đang là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất trên…

Tại thêm tin

End of Content.

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG