Hệ thống phần mềm
ESG VERP


Một ứng dụng quản trị toàn diện doanh nghiệp.

Discover More

Người bắt đầu

$ 35 .00

/ tháng
 • Bán hàng cơ bản & amp; tiếp thị cho tối đa 2 người dùng
 • Account & Quản lý bán hàng
 • Không có tùy chỉnh
 • Không hỗ trợ

Chuyên nghiệp

$ 65 .00

/ tháng
 • CRM hoàn chỉnh cho mọi cỡ công ty
 • Truy cập đến tất cả các phân hệ
 • Tuỳ biến Hạn chế
 • Hỗ trợ qua Email

Chuyên gia

$ 125 .00

/ tháng
 • CRM Mạnh mẽ và Hỗ trợ Không giới hạn
 • Truy cập đến tất cả các phân hệ và tính năng
 • Tuỳ biến Không hạn chế
 • hỗ trợ gọi miễn phí (toll-free) 24x7

50,000+ clients trust us
to protect their assets

Contact us for a personalized meeting

Danh sách đầu tiên của tính năng

Thêm 1 câu slogan.

Đổi Icon

Nhấp đúp chuột vào một biểu tượng để thay thế nó bằng một trong những lựa chọn của bạn.

Nhân bản

Sao chép khối và cột để thêm nhiều tính năng.

Xóa khối

Chọn và xóa các khối để xóa các tính năng.

Danh sách thứ hai của các tính năng

Thêm 1 câu slogan.

Giá trị Lớn

Biến mọi tính năng thành một lợi ích cho người đọc của bạn.

Sửa kiểu

Bạn có thể chỉnh sửa màu sắc và hình nền để làm nổi bật các tính năng.

Biểu tượng mẫu

Tất cả các biểu tượng này là hoàn toàn miễn phí cho mục đích thương mại.

Một khối màu

Color blocks are a simple and effective way to present and highlight your content. Choose an image or a color for the background. You can even resize and duplicate the blocks to create your own layout. Add images or icons to customize the blocks.

Thêm chi tiết

Một khối màu khác

Color blocks are a simple and effective way to present and highlight your content. Choose an image or a color for the background. You can even resize and duplicate the blocks to create your own layout. Add images or icons to customize the blocks.

Thêm chi tiết