Kiến thức trồng trọt

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 14, 2024/

Viện Nghiên cứu Mía đường đã triển khai trồng thử nghiệm Giống mía ROC16 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Kết quả cho thấy, Giống mía ROC16 có khả năng sinh trưởng tốt, chống chịu sâu bệnh tốt và năng suất cao, đạt…

Tháng Bảy 14, 2024/

Viện Nghiên cứu Mía đường đã triển khai trồng thử nghiệm Giống mía K95-86 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Kết quả cho thấy, Giống mía K95-86 có khả năng sinh trưởng tốt, chống chịu hạn tốt và năng suất cao, đạt trung…

Tháng Bảy 14, 2024/

Giống mía VT14-1 là giống mía có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là bệnh rỉ sắt và bệnh chùn ngọn. Giống mía này được lai tạo tại Viện Nghiên cứu Mía đường, thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Giống…

Tháng Bảy 14, 2024/

Giống mía TS96-3 là một trong những giống mía cao sản được trồng phổ biến nhất hiện nay. Giống mía này có năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn và khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Với những ưu điểm vượt trội, Giống…

Load More

End of Content.

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG