Marketing

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 16, 2024/

Liên kết chuỗi chăn nuôi tại Việt Nam tiềm ẩn nhiều cơ hội, như tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, cũng có những thách thức cần vượt qua, bao gồm sự phân mảnh…

Tháng Bảy 16, 2024/

Công nghệ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong liên kết chuỗi chăn nuôi, giúp gia tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường tính minh bạch. Các giải pháp công nghệ như IoT, blockchain và AI hỗ…

Tháng Bảy 16, 2024/

Mô hình liên kết chuỗi chăn nuôi hiệu quả là mô hình kết nối chặt chẽ các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, đảm bảo tính hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường. Mô hình…

Tháng Bảy 16, 2024/

Giải pháp liên kết chuỗi ngành chăn nuôi bền vững là mô hình kết nối chặt chẽ các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, đảm bảo tính bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Mô…

Tháng Bảy 16, 2024/

Liên kết chuỗi chăn nuôi mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức như sự phân mảnh của các hộ chăn nuôi, thiếu thông tin thị trường và công nghệ lạc hậu. Các giải pháp để giải quyết những…

Tháng Bảy 16, 2024/

Ứng dụng công nghệ trong liên kết chuỗi chăn nuôi giúp cải thiện hiệu quả, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Các giải pháp như phần mềm quản lý trang trại, hệ thống giám sát đàn vật nuôi và công nghệ chuỗi…

Tháng Bảy 16, 2024/

Hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong liên kết chuỗi chăn nuôi, tạo sức mạnh tập thể cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Họ hỗ trợ tiếp cận nguồn lực, dịch vụ và thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải…

Tháng Bảy 8, 2024/

Giải pháp phát triển kinh doanh cho farm nuôi tôm thẻ chân trắng là một trong những nhu cầu cấp thiết của ngành nuôi tôm thẻ chân trắng. Với giải pháp phát triển kinh doanh của ESG Planning tại planning.esgviet.com, farm nuôi tôm thẻ chân…

Tại thêm tin

End of Content.

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG