ESG ERP

Phần mềm quản trị doanh nghiệp Quản trị chiến lược Quản lý đầu tư Quản lý tài chính Quản lý sản xuất Quản ly thu mua Quản lý kho hàng Quản lý bán hàng

Trong bối cảnh toàn cầu ngày càng chú trọng đến các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG), việc áp dụng các giải pháp công nghệ để quản lý doanh nghiệp theo hướng bền vững trở nên vô cùng cấp thiết. ESG ERP (Enterprise Resource Planning) là một giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợp các tiêu chí ESG, giúp doanh nghiệp không chỉ tối ưu hóa hoạt động mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững.

Happy Clients
0 +
Client Satisfaction
0 %

Section One

Section Two

Section Three

Section Four

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG