AI trong nông nghiệp

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Nông nghiệp hữu cơ
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 8, 2024/

Trong nông nghiệp, năng suất cây trồng là một vấn đề quan trọng và phức tạp. AI (Trí tuệ nhân tạo) được áp dụng trong nông nghiệp để cải thiện năng suất cây trồng, giúp nông dân có thể phát triển và tăng trưởng cây…

Tháng Bảy 8, 2024/

Trong nông nghiệp, dịch hại cây trồng là một trong những vấn đề lớn nhất mà nông dân phải đối mặt. Để giải quyết vấn đề này, AI đã được áp dụng vào quản lý dịch hại cây trồng, giúp nông dân có thể phát…

Trí Tuệ Nhân Tạo và Học Máy trong Nông Nghiệp

Tháng Sáu 30, 2024/

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) đã trở thành những công nghệ then chốt trong việc cải thiện hiệu suất và bền vững trong nông nghiệp. Nhờ khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ…

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG