AI

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 8, 2024/

Ứng dụng AI trong chăn nuôi gia súc đã trở thành một xu hướng mới trong ngành này. Bằng cách phân tích dữ liệu lớn và học hỏi từ các dữ liệu trước đó, AI có thể giúp chăn nuôi gia súc trở nên hiệu…

Tháng Bảy 8, 2024/

Tối ưu hóa sản xuất nông nghiệp bằng AI là một trong những cách thức hiệu quả nhất để nông dân tăng năng suất và giảm chi phí. Bằng cách phân tích dữ liệu lớn, AI cung cấp thông tin chi tiết về nhu cầu…

Tháng Bảy 8, 2024/

Phân tích dữ liệu AI trong quản lý đất đai là một công nghệ mới và hiện đại đã được áp dụng trong nông nghiệp. Bằng cách sử dụng các thuật toán và công nghệ học máy, AI có thể phân tích dữ liệu lớn…

Tháng Bảy 8, 2024/

AI trong nông nghiệp đang nổi lên như một giải pháp hiệu quả để nâng cao năng suất và tối ưu hóa các quy trình nông nghiệp. Bằng cách ứng dụng các thuật toán và công nghệ học máy, AI có thể phân tích dữ…

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG