Chiến lược ESG

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 5, 2024/

ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh hiện đại, mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đối với doanh nghiệp, ESG giúp tăng cường danh tiếng thương hiệu, giảm…

Tháng Bảy 5, 2024/

Để tối ưu hóa hiệu suất ESG, doanh nghiệp có thể thực hiện các bước sau: đo lường tác động ESG, thiết lập mục tiêu cụ thể, lập roadmap thực hiện, giám sát tiến độ và báo cáo minh bạch. Bằng cách theo dõi các…

Kỹ Thuật Canh Tác Hữu Cơ Cho Phát Triển Bền Vững

Tháng Sáu 29, 2024/

Nông nghiệp hữu cơ là phương pháp canh tác sử dụng các nguyên tắc và kỹ thuật tự nhiên để duy trì và nâng cao sức khỏe của đất, hệ sinh thái và con người. Đây là một xu hướng quan trọng trong phát triển…

Load More

End of Content.

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG