Doanh Nghiệp

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 6, 2024/

Tính lỗ lãi trong chăn nuôi gà là một vấn đề quan trọng cho các nông dân và doanh nghiệp chăn nuôi gà tại Việt Nam. Lỗ lãi là sự khác biệt giữa thu nhập và chi phí trong một giai đoạn nhất định. Để…

Tháng Bảy 6, 2024/

Chăn nuôi gà là một ngành công nghiệp phát triển nhanh và có giá trị cao, mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và cá nhân. Tuy nhiên, để thành công trong lĩnh vực này, người ta phải có những nhận định khắt…

Tháng Bảy 6, 2024/

Chăn nuôi gà là một ngành kinh doanh quan trọng, yêu cầu người chăn nuôi gà phải lựa chọn giống gà phù hợp với điều kiện kinh doanh và nhu cầu thị trường. ESGAGRI.IO.VN là một nền tảng phần mềm quản lý chăn nuôi gà…

Tháng Bảy 6, 2024/

Chuyển đổi xanh là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phát triển bền vững của doanh nghiệp. ESGAGRI.io.vn là một nền tảng phần mềm ESG cung cấp các công cụ và giải pháp để giúp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh…

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG