Nông Nghiệp Chính Xác

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 15, 2024/

IoT (Internet of Things) đang cách mạng hóa ngành nông nghiệp bằng cách cho phép người nông dân thu thập dữ liệu theo thời gian thực về mọi khía cạnh của hoạt động sản xuất, từ sức khỏe cây trồng đến điều kiện đất đai.…

Tháng Bảy 14, 2024/

IoT đang cách mạng hóa ngành nông nghiệp, bao gồm cả cách sử dụng phân bón. Các cảm biến IoT được lắp đặt trên cánh đồng thu thập dữ liệu về điều kiện đất và cây trồng, cung cấp cho nông dân thông tin chi…

Tháng Bảy 14, 2024/

Ứng dụng IoT trong quản lý trang trại thông minh giúp tối ưu hóa hoạt động, tăng năng suất và giảm chi phí. Các cảm biến IoT thu thập dữ liệu về điều kiện môi trường, sức khỏe vật nuôi và tình trạng cây trồng,…

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG