Nông nghiệp thông minh

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 15, 2024/

Giám sát từ xa cho nông nghiệp thông minh sử dụng công nghệ IoT để theo dõi và quản lý các hoạt động nông nghiệp từ xa, giúp tối ưu hóa năng suất và giảm thiểu chi phí. Hệ thống thu thập dữ liệu về…

Tháng Bảy 15, 2024/

Giải pháp IoT cho nông nghiệp thông minh đang cách mạng hóa ngành nông nghiệp bằng cách cung cấp cho người nông dân các công cụ để quản lý đất đai, cây trồng và vật nuôi hiệu quả hơn. Các cảm biến IoT không dây…

Tháng Bảy 15, 2024/

Công nghệ IoT (Internet of Things) đang cách mạng hóa ngành nông nghiệp bằng cách cung cấp cho người nông dân các giải pháp để tối ưu hóa việc tưới tiêu và bón phân. Các cảm biến IoT không dây có thể thu thập dữ…

Tháng Bảy 14, 2024/

Giám sát chất lượng đất thời gian thực bằng IoT là chìa khóa để tối ưu hóa năng suất cây trồng và giảm thiểu tác động môi trường. Các cảm biến IoT được lắp đặt trong đất thu thập dữ liệu về độ pH, độ…

Tháng Bảy 8, 2024/

Trong nông nghiệp, năng suất cây trồng là một vấn đề quan trọng và phức tạp. AI (Trí tuệ nhân tạo) được áp dụng trong nông nghiệp để cải thiện năng suất cây trồng, giúp nông dân có thể phát triển và tăng trưởng cây…

Tháng Bảy 8, 2024/

Trong thập kỷ qua, nông nghiệp hữu cơ đã trở thành một xu hướng phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp hữu cơ vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm vấn đề tỷ lệ và hiệu…

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG