Sustainable Development

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 12, 2024/

Tái định hướng bất động sản xanh: Đánh giá các kết quả Tái định hướng bất động sản xanh là một chiến lược phát triển kinh tế và xã hội, giúp giảm thiểu tác động đến môi trường và tạo ra một xã hội bền…

Tháng Bảy 12, 2024/

Tái định hướng bất động sản xanh tại Việt Nam là một giải pháp cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Bài định hướng này tập trung vào việc phát triển các khu vực xanh, bao…

Tháng Bảy 6, 2024/

Chuyển đổi xanh được xem là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong phát triển bền vững, trong đó tăng cường trách nhiệm xã hội là một khía cạnh không thể thiếu. Khi doanh nghiệp và tổ chức thực hiện chuyển đổi xanh,…

Tháng Bảy 6, 2024/

Chiến lược chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững là một phương pháp hiệu quả cho doanh nghiệp và tổ chức trong việc giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, phát triển kinh tế và xã hội. Chiến lược này bao gồm các…

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG