Tài Nguyên Môi Trường

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 12, 2024/

Tái định hướng bất động sản xanh: Đánh giá các lợi ích Tái định hướng bất động sản xanh là một xu hướng phát triển bền vững được quan tâm tại Việt Nam. Đánh giá các lợi ích của bất động sản xanh là một…

Tháng Bảy 9, 2024/

Tiêu chuẩn net zero carbon là một mô hình phát triển bền vững hướng đến việc giảm thiểu phát thải carbon và đạt được trạng thái không thải carbon trong sản xuất và cung cấp sản phẩm. Mô hình này được thiết kế để giúp…

Tháng Bảy 9, 2024/

Tiêu chuẩn net zero carbon đã trở thành một trong những xu hướng phát triển kinh doanh bền vững nhất, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và tổ chức. Với tiềm năng giảm thiểu phát thải carbon, giảm thiểu rủi ro và…

Tháng Bảy 6, 2024/

Cách triển khai Chuyển Đổi Xanh Đạt Hiệu Quả là một vấn đề được nhiều người quan tâm trong thời gian hiện nay. Để đạt được hiệu quả, cần phải có một chiến lược rõ ràng và được triển khai nghiêm túc. Đầu tiên, phải…

Tháng Bảy 6, 2024/

Chuyển Đổi Xanh: Định Hướng Phát Triển là một vấn đề cấp thiết trong thời gian hiện nay, khi môi trường đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức. Để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, người ta đã đưa…

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG