Tiêu chí ESG cho nông sản

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế
Nông nghiệp bền vững gắn liền với trách nhiệm môi trường

Tháng Sáu 28, 2024/

Nông nghiệp là một trong những ngành đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của nhiều quốc gia, tuy nhiên, các hoạt động nông nghiệp cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường. Do đó, phát triển nông nghiệp bền vững,…

Bắt đầu hành trình ESG của doanh nghiệp

Tháng Sáu 28, 2024/

ESG là viết tắt của Environmental (môi trường), Social (xã hội) và Governance (quản trị), là bộ ba tiêu chuẩn quốc tế đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp dựa trên ba yếu tố chính là bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội…

ESG là gì? Xuất khẩu nông sản cần làm gì?

Tháng Sáu 28, 2024/

Xuất khẩu nông sản Việt Nam theo chuẩn ESG Xuất khẩu nông sản là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người dân. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây,…

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG