Việt Nam

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Nông nghiệp hữu cơ
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 12, 2024/

Tái định hướng bất động sản xanh là một xu hướng phát triển mới, mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế và môi trường. Đánh giá các giá trị của tái định hướng này là một bước quan trọng để xác định hiệu quả…

Tháng Bảy 8, 2024/

Phân tích điều kiện trồng măng tây tại Việt Nam cho thấy rằng, để trồng măng tây tại Việt Nam, người dùng cần phải quan tâm đến các yếu tố môi trường và điều kiện canh tác. Măng tây là một loại thực phẩm quan…

Tháng Bảy 6, 2024/

Tính lỗ lãi trong chăn nuôi gà là một vấn đề quan trọng cho các nông dân và doanh nghiệp chăn nuôi gà tại Việt Nam. Lỗ lãi là sự khác biệt giữa thu nhập và chi phí trong một giai đoạn nhất định. Để…

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG