xanh

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 12, 2024/

Tái định hướng bất động sản xanh: Đánh giá các kết quả Tái định hướng bất động sản xanh là một chiến lược phát triển kinh tế và xã hội, giúp giảm thiểu tác động đến môi trường và tạo ra một xã hội bền…

Tháng Bảy 9, 2024/

Đất trồng lúa là một khu vực tiềm năng để phát triển các loại cây ăn quả. Với những lợi thế về thổ nhưỡng và điều kiện khí hậu, đất trồng lúa có thể được chuyển đổi để trồng các loại cây ăn quả như…

Tháng Bảy 9, 2024/

Từ lúa sang trái, quá trình chuyển đổi cho nông nghiệp nhỏ lẻ là một bước đầu tiên quan trọng để đạt được mục tiêu Net Zero Carbon. Bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi là đánh giá lại các hoạt động sản xuất…

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG