Xây dựng bền vững

 • All Post
 • Agri Tech
 • Chuyển đổi đất
 • Chuyển đổi mô hình
 • Chuyển đổi xanh
 • Giải pháp sau thu hoạch
 • Kiến thức chăn nuôi
 • Kiến thức ESG
 • Kiến thức trồng trọt
 • Marketing
 • Nông nghiệp hữu cơ
 • Phát triển bền vững
 • Tài chính - Thuế

Tháng Bảy 12, 2024/

Phòng ngừa và chấm dứt nạn phá rừng là một vấn đề cấp bách và quan trọng tại Việt Nam, với mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Nạn phá rừng không chỉ gây hại đến môi trường và sinh thái,…

Tháng Bảy 9, 2024/

Tiêu chuẩn net zero carbon đã trở thành một trong những xu hướng phát triển kinh doanh bền vững nhất, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và tổ chức. Với tiềm năng giảm thiểu phát thải carbon, giảm thiểu rủi ro và…

Danh mục bài viết

ESG Việt – Hệ sinh thái phần mềm để quản lý sản xuất và phát triển bền vững.

Sản phẩm

Phần mềm ESG ERP

Phần mềm ESG AI

Dịch vụ

Tư vấn triển khai phần mềm

Tư vấn lộ trình phát triển ESG

Nghiên cứu và Giải pháp giống

Xây dựng lộ trình sản xuất

Dịch vụ tích hợp AI vào quản trị

Tài nguyên

Kiến thức về ESG

Các mô hình quản trị

Hướng dẫn sử dụng

Liện hệ

Cộng đồng

© 2024 ESG Việt – Nền tảng phần mềm ESG